Arbetsmaterial & Broschyr

Under SpråkSams två år har många erfarenheter skapats. För att samla erfarenheterna och sprida dem vidare har två broschyrer tagits fram.

Bättre språk, bättre omsorg - SpråkSam visar vägen
"Bättre språk, bättre omsorg - SpråkSam visar vägen" är en handbok för arbetsplatser som vill stärka språkutveckling och kommunikation. Här ges en bakgrund till språkutveckling och lärande på arbetsplatsen med olika tips om hur chefer och medarbetare kan gå tillväga för att skapa en tillåtande positiv atmosfär. ”Bättre språk, bättre omsorg” riktar sig i första hand till chefer och intresserade medarbetare men kan också användas av alla som vill arbeta språkutvecklande. Boken finns även i en engelsk översättning och titeln är då ""Better language skills, better care".

 

Språket - språngbrädan till högre kompetens

SpråkSam har även tagit fram en enklare brochyr som handlar om att språkutvekla arbetsplatsen. Broschyren bygger på erfarenheter från projektet och ger tips och ideer till hur en arbetsplats kan bli till en lärande och språkstimulerande miljö och arbeta för att stötta personal som inte har svenska som modersmål.

Broschyren ger även kunskap och inspiration till hela arbetsplatsen, både till chefer och anställda som vill få tips och ytterligare kunskap kring språk. Broschyren kan även användas av alla typer av arbetsplatser, både inom vård och omsorgen samt övriga ställen.

Broschyren och handboken hittar du i kolumnen till höger

 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 10 maj 2011 - 10:51 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår