SpråkSam

 

SPRÅKSAM PROJEKTET AVSLUTAT - ARBETSAM FORTSÄTTER.
MER INFORMATION FINNS HÄR>>
 

– SpråkSam-projektet utgår från tanken att språk lärs in i ett socialt sammanhang. Både den som behärskar språket och den som lär sig måste vara aktiva.

SpråkSam är ett projekt som drivs under två år av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och finansieras av Europeiska Socialfonden med drygt 30 miljoner kronor. Projektet genomförs i sex kommuner i Stockholms län. Syftet är att stärka anställda som har en svag ställning på arbetsmarknaden genom att utveckla språk- och yrkeskompetens. Projektet riktar sig till anställda inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. En stor andel av de anställda inom omsorgen i Stockholmsområdet har bristfällig utbildning och kompetens för yrket, Många av dem har också bristande kunskaper i svenska, vilket gör att de har svårigheter att klara av vissa arbetsuppgifter, och att de inte kan delta fullt ut i arbetsplatsträffar och i kompetensutveckling.  

Cirka 300 vårdbiträden och undersköterskor får, inom ramen för SpråkSam, språk- och vårdutbildning på arbetsplatserna under arbetstid, en halv dag i veckan. Utbildningen ges av språk- och vårdlärare från kommunernas vuxenutbildning och sfi. Unikt för SpråkSam är att hela arbetsplatsen – även arbetskamrater och chefer – engageras. En central tanke är att språkutveckling och språkinlärning ska bli en del av den vardagliga verksamheten på arbetsplatserna. SpråkSam arbetar för att skapa språkutvecklande miljöer, det vill säga tillåtande miljöer där alla ska våga fråga och uppmärksamma språkliga problem och missförstånd, och där arbetsplatsen kan hantera språkproblem.

På varje arbetsplats utbildas minst två så kallade ”språkombud”. Deras uppgift är att vara stöd för personer som deltar i språkutbildningen och att hjälpa andra anställda med språkfrågor i stort och smått. Lärare, språkombud och chefer ges utbildning och handledning kring språkrelaterade teman. De deltar i nätverk för att diskutera och utbyta erfarenheter. Grupphandledning ges för hela arbetsgrupper ute på arbetsplatserna. Föreläsare inbjuds till nätverken och utbildningsträffarna för att fortbilda, orientera och entusiasmera kring frågor som rör språkutveckling. Exempel på teman: Vad innebär det att lära sig svenska som vuxen med kort utbildningsbakgrund? Hur kan man stötta den som lär sig? Arbetsplatslärande pedagogik och jämställdhet är andra ämnen som tas upp av föreläsarna.

SpråkSam ska också testa och utveckla modeller och metoder som höjer den språkliga kommunikationen och kompetensen på arbetsplatsen. Förutom den metodutveckling som pågår på samtliga arbetsplatser genomför forskare från Stockholms universitet och Södertörns högskola fördjupad metodutveckling på fyra arbetsplatser.  

Projektet bedrivs på 24 arbetsplatser i kommunerna Järfälla, Lidingö, Solna, Sundbyberg, Södertälje samt i Stockholms stads stadsdelar: Bromma-Hägersten-Liljeholmen, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Södermalm och Östermalm. Ett 30-tal språk- och vårdlärare och cirka 50 språkombud är verksamma i projektet. SpråkSam utvärderas både på individ- och organisationsnivå av fristående konsulter.

SpråkSam startade den 15 april 2009 och avslutas den 14 april 2011.

 

  

 Vi driver ett utvecklingsprojekt som medfinansieras av EU

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 31 maj 2010 - 16:12 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår