Öppna föreläsningar inom seminarieserien "Samhället & äldre" våren 2017

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet. Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor.

Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. För övriga 40 kr.
Anmälan: Ingen föranmälan behövs.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: Klockan 13.30–15.00


6 februari 2017
Bilder av äldre och åldrande i marknadsföring av äldreomsorg
Efter att kundvalsmodeller infördes inom äldreomsorg och verksamheter för personer med funktionsnedsättning har allt fler utförare börjat marknadsföra sina tjänster. Marknadsföringen ser olika ut beroende på om verksamheterna riktar sig till äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Självbestämmande och möjligheten till delaktighet i samhället betonas betydligt mer för yngre personer. Hur kan det komma sig att det ser så olika ut? Speglar marknadsföringen samhälleliga värderingar om vad hjälp och stöd ska leda till för personer i olika åldrar?

Föreläsare: Sara Erlandsson, fil. dr. socialt arbete, Stockholms universitet


6 mars 2017
Att leva ensam och känna sig ensam – hur påverkar det hjärnans hälsa på lång sikt?
Krister Håkansson berättar om vilka samband som hittades när han undersökte hur demensrisken påverkas på lång sikt av att förlora sin partner mitt i livet och sedan fortsätta att leva ensam. Vilket är viktigast: att leva ensam eller att känna sig ensam? Hur är det med andra känslor som kan komma av att förlora en partner, t ex känslor av hopplöshet? Vilka slutsatser kan man dra om man själv vill skapa sociala och känslomässiga förutsättningar för att leva länge utan demens?

Föreläsare: Krister Håkansson, medicine doktor, Karolinska institutet


OBS inställd! 18 maj 2017 - Nytt datum för föreläsningen är den 4 september 2017
Mat för ett friskt åldrande
Goda matvanor är tillsammans med fysisk aktivitet en av de viktigaste faktorerna för att må bra, både på kort och på lång sikt. Trots att många hälsoproblem beror på gener, miljö och tidigare vanor i livet kan man fortfarande vid hög ålder påverka sin hälsa. Men VAD är lämpligt att äta för att bibehålla en god hälsa så länge som möjligt? Förändras kroppens näringsupptag när vi åldras och behövs egentligen olika kosttillskott?

Föreläsare: Birgitta Villner Gyllenram, koststrateg, Stiftelsen Äldrecentrum

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 06 december 2016 - 16:19 © Äldrecentrum

Kontakt

Jenny Österman
utredare
jenny.osterman@aldrecentrum.se

 

Program våren 2017

Program Samhället & äldre våren 2017 (pdf)

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår