Personalutveckling

Äldrecentrum arbetar på olika sätt med personalutveckling, utvärderingar av projekt, FoU-cirklar och föreläsningar. Äldrecentrums medarbetare har också möjlighet att delta i lokala utvecklingsprojekt som bollplank eller föreläsare.

Utvärderingar av projekt

Under de senaste åren har stora satsningar gjorts för att utveckla äldreomsorgen genom utbildningsinsatser för personalen. Inom ramen för Stockholms stads Kompetensfond genomfördes många olika utvecklingsprojekt. De senaste åren har den statliga Kompetensstegen erbjudit ekonomiska möjligheter för kommuner och stadsdelsförvaltningar att driva utvecklingsprojekt.

Äldrecentrum har utvärderat flera av dessa utvecklingsprojekt med inriktning på chefer och övriga personalgrupper inom vård och omsorg.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 31 maj 2010 - 16:19 © Äldrecentrum

Kontaktperson

Ingrid Hjalmarson
Tel: 08-690 58 13

Eva Norman
Tel: 08-690 58 03

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår