Nätverksmöte för sjukgymnaster, och arbetsterapeuter

Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum erbjuder olika yrkesgrupper inom kommunal och landstingskommunal verksamhet att delta i nätverk. Syftet är att sprida ny kunskap inom yrkesområdet samt att utbyta erfarenheter.

Nätverket bygger på allas aktiva deltagande, och engagemang. Under detta första möte kommer vi att diskutera, och utforma nätverkets uppgift, arbetsform och organisation. Följande frågeställningar kommer att belysas:

  • Vad är det vi måste säkerställa när vi bygger upp ett nätverk,
    så att nätverket är värt att investera tid i?
  • Hur bygger vi upp nätverket?
  • Formen för nätverket?
  • Vilka ska ingå?
  • Teman och innehåll?
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 april 2013 - 11:04 © Äldrecentrum

Kontakt

Bengt Larsson
Utvecklingschef
Tel: 08-690 58 39

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår