Nätverksmöte för kostkompetenser

Äldrecentrum bjuder in till nätverksmöte för kostkompetenser som arbetar med äldre i Stockholms län. Syftet med nätverket är att:

  • Initiera ett samarbete över organisationsgränserna mellan olika kostkompetenser för att främja matsituationen för äldre
  • Identifiera problemområden och samtidigt arbeta lösningsfokuserat
  • Erhålla ny kunskap och byta erfarenheter

Temat för träffen är ” offentliga måltider" där Inger Steven, projektledare för ”Goda exempel” och Eva Sundberg, projektledare för ”Nationellt kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg” båda från Livsmedelsverket berättar om respektive projekt. Från projektet ”Goda exempel” får vi en avrapportering. Nationellt kompetenscentrum för måltider är mycket intresserade av vilka förväntningar som finns på projektet från er som deltar i frukostseminariet. De vill själva lyfta frågeställningar som;

  • Vilka är i dagsläget de största hindren för att få till bra måltider inom äldreomsorgen?
  • Vad kan vi med gemensamma krafter göra för att förbättra mat och måltider för de äldre?
  • Träffen inleds som vanligt med en presentation och att var och en berättar kort om vad som händer i den egna organisationen.
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 31 mars 2011 - 10:15 © Äldrecentrum

Kontakt

Bengt Larsson
Utvecklingschef
Tel: 08-690 58 39

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår