Ni har gjort ett bra jobb, registerstjärnor!

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Med de orden invigdes festen för registerstjärnor i länet. Äldrecentrum och Team Stockholms län stod bakom arrangemanget som ägde rum i Pelarsalen på Norra latin.

Att kunna åldras i trygghet och att ha självbestämmande i vård och omsorg. Den värdegrunden har flera vård- och omsorgsanställda lutat sig mot när de arbetat med att implementera de fyra Nationella kvalitetsregistren, Senior alert, Palliativa registret, SveDem och BPSD.

Nu går projektet Bättre liv för sjuka äldre in i en ny fas, där FOU:erna ute i länet själva får stå för stöd till primärvården och kommunerna i det fortsatta arbetet.

Christina Riddebäck

-Från och med den första september vänder ni er till respektive FOU  om ni behöver hjälp och stöd med det fortsatta registerarbetet, säger Christina Ridderbäck, projektledare för Bättre liv för sjuka äldre, Team Stockholms län, Äldrecentrum.

Under drygt tre år har ett omfattande arbete med att förbättra vård och omsorgskvaliten pågått i länet. För att tacka alla som medverkat bjöd Team Stockholms län in till fest. Registerstjärnorna som arbetat med att implementera register ute i verksamheterna fick en sammanfattning av den mångmiljonsatsning som Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Socialdepartementet står bakom. Bättre liv för sjuka äldre handlar om att ge bättre vård till de mest sjuka äldre genom att systematiskt och metodiskt förbättra vård och omsorgskvaliten, alltid med individens behov i förgrunden. 

Ejja och Britten

Evidensbaserat och med hjärta
-Det gäller att inte bara registrera utan att också ha med sig hjärtat i det här.  Vi jobbar evidensbaserat. Det ger en större säkerhet och trygghet men det gäller också att ta tillvara på de tankar som den svårt sjuke har, säger Ejja Häman Aktell, projektledare från SKL, som bland annat lyfte resultat från det palliativa registret.

Hon påtalade att de som samlats i salen ska vara stolta över det arbete de utfört och utför.
- Ert arbete gör skillnad för den äldre, säger hon och tar med åhörarna på en resa som belyser hur vården utvecklats under projektets gång.

Fler skattar smärta
Registerarbetet har också gett konkreta och mätbara resultat. Från 2011 har allt fler vårdenheter, med hjälp av det palliativa registret, börjat skatta smärta hos patienten/brukaren. Allt för att få en säker bedömning av smärta som gör att patienten/omsorgstagaren inte får subjektiva uppskattningar av sin smärta.

-2011 fick 29,5 procent av de riksbedömda en smärtskattning. Nu är siffran uppe i 48,2. Det gör att vi inte gissar oss till en persons smärta utan mäter och bedömer en persons smärta systematiskt och därefter kan sätta in rätt åtgärder, säger Britten Askestad, utvecklingsledare från Bättre liv för sjuka äldre, Team Stockholms län, verksam vid Äldrecentrum.

Arbeta vårdpreventivt
Hon lyfte även vikten av att arbeta vårdpreventivt och visade att allt fler vårdenheter i Stockholms län nu uppmärksammar trycksår i ett tidigare skede.
-Allt fler trycksår upptäcks redan efter första punktprevalensmätningen (trycksårsmätningen). Det innebär att man redan tidigt kan sätt in små, men rätt åtgärder. Det gör att trycksåren inte förvärras utan snarare botas. Det i sig besparar mycket lidande, säger hon.

Pär SchönFramtida utmaningar
Pär Schön, forskare på Äldrecentrum och ARC, delgav de senaste utaningarna för äldreomsorgen. 

Med en allt större och äldre befolkning ändras utmaningarna inom äldreomsorgen.
-När blir man gammal nu för tiden och hur många kommer vi att bli framöver? Blir de äldre friskare eller sjukare? undrade han retoriskt och visade hur utvecklingen inom åldrandet troligt kommer att te sig framöver.

-Att beskriva äldreomsorg är inte lätt utifrån det system vi har i dag. Utvecklingen har varit svindlande. Många förändringar har skett på senare år. Den som ansågs vara gammal under 50-talet är inte gammal på samma vis i dag sa han och berättade att i dag börjar ålderdomen vid 65. Men den som blir 65 i dag kan räkna med 30 eller 40 ytterligare år att leva.

-Den här generationen tillbringar nästan större delen i ålderdomen än i arbetslivet, så vilka äldre pratar vi om när vi pratar om de äldre? sa Pär Schön och delade in åldrandet i tre olika kategorier.

Att inte förenkla verkligheten genom att se de äldre som en enda homogen åldersgrupp var ett av budskapen som kom fram när Pär Schön redovisade frågor och statistik kring ålderdom utifrån ett vetenskapligt perspektiv. 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 26 maj 2014 - 15:00 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår