Utvärderare av projektet ArbetSam

Utvärderarna, som var Consider consultants, följde projektet och gav råd och stöd till projektledningen samt styrgruppen. De sammanställde också rapporter och utvärderade hur projektets arbete (metoder och stödmodeller) samt hur väl resultatet överensstämde med uppsatta mål. 

Läs mer i den sammanfattande utvärderingsrapporten.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 juni 2015 - 21:54 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår