Styr- och projektledningsgrupper för ArbetSam

Projektledning och styrgrupp
Projektledningen styrde det operativa arbetet i projektet. I gruppen ingick nio personer, bland annat huvudprojektledare Kerstin Sjösvärd och fem delprojektledare.

Styrgruppen bestod av projektägaren och andra intressenter som ansvarade för projektets resultat. Styrgruppen hade det övergripande ansvaret för projektet.

Referensgrupp och samverkanspartners
Referensgruppen var rådgivare till projektledningen. Gruppen bestod av ett urval av personer som med sin bakgrund och kunskap bidrog med synpunkter för att utveckla, förbättra och stödja projektidén och det pågående arbetet.

Lidingö stad var projektägare till ArbetSam och drev projektet tillsammans med Stockholms läns Äldrecentrum, Kommunal coh Stockholms universitet. Övriga samverkansparter var de sju kommuner och fem företag inom vård- och omsorg som deltog i projektet. 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 juni 2015 - 22:02 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår