Projekt ArbetSams mål och målgrupper

Mål för deltagande arbetsplatser
De arbetsplatser som deltog i projektet skulle efter projektavslutet använda utvecklade arbetsmetoder och modeller för arbetsplatslärande.

Mål för projektdeltagare
Deltagarna som hade slutfört kompetensutvecklingsinsatser inom projektet skulle ha stärkt sin yrkeskompetens, ha samlat en enkel portfolio med översikt över vilka utbildningar hen deltagit i innan projektet och under projektet, samt ha inhämtat kunskaper för att ha formell möjlighet att söka in till gymnasieskolans vård- oh omsorgsprogram. 

Påverkansmål
Projekt ArbetSam skulle stärka samverkan mellan vuxenutbildningen och omsorgsverksamheten samt stötta långsiktiga samverkansformer mellan svenska som andraspråk och vård- och omsorgsprogrammet inom kommunal vuxenutbildning. 

Målgrupper
Den primära målgruppen var anställd personal inom vård- och omsorgsverksamhet (cirka 650 personer) som tagit del av utbildning i samarbete mellan Sfi och Komvux (kopplat till kurser på vård- och omsorgsprogrammet och svenska som andraspråk.)

En annan prioriterad målgrupp var chefer (verksamheter, enheter) som genom sin aktiva roll i det arbetsplatsnära lärandet, involverade hela arbetsplatsen i projektmodellen.

Projektet vände sig också till förvaltningschefer (inom utbildning samt inom omsorg om äldre- och personer med funktionsnedsättning), fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, utbildningsanordnare och beslutssfattare samt media.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 juni 2015 - 22:43 © Äldrecentrum

Ladda ner

ArbetSams målkatalog (pdf, öppnas i nytt fönster)

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår