Europarådets nivåskala i språk

Utbildarna i ArbetSam utgick från Europarådets nivåskala i språk. Europarådets nivåskala används i hela Europa, av skolor, universitet, språkinstitut coh företag. Tanken med skalan är att man ska ha en gemensam bedömningsgrund för alla europeiska språk vad gäller språklig nivå. Skalan finns också översatt till arabiska, persiska, amharinja, tigrinja, somaliska och sydkurdiska. 

I ArbetSam användes skalan till exempel som underlag för att göra en första självbedömning av vilken språknivå man befinner sig på. Skalan är indelad i sex nivåer där nivå A1 är nybörjarnivå och nivå C2 motsvarar en avancerad språknivå hos en infödd. Pröva själv genom att läsa igenom de olika nivåerna och se var du hör hemma! Till höger hittar du länkar till skalorna i olika språk.

Lärarna i Svenska som andraspråk har tillsammans med Ingrid Skeppstedt (en av projektet ArbetSams konsulter) arbetat med att utveckla Europarådets språkskala (CEFR) så att den kan tillämpas i vård- och omsorgssammanhang. Målet är att den anpassade språkskalan ska kunna användas både i projektet och av andra lärare, chefer och anställda inom omsorgen om äldre samt inom omsorgen personer med funktionsnedsättnig i hela Sverige.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 juni 2015 - 15:07 © Äldrecentrum

Nivåskalor för självbedömning

Svenska (pdf)
Tigrinja (pdf)
Somaliska (pdf)
Persiska (pdf)
Amharinja (pdf)
Sydkurdiska (pdf) 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår