Om projektet ArbetSam

ArbetSam var ett samvekransprojekt mellan sju Stockholmskommuner och fem företag. Syftet var att stärka personal som arbetar inom vård och omsorg.

Lidingö stad var projektägare. Arbetet drevs tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum samt Kommunal och Stockholms universitet som samverkande parter. Projektet startade i februari 2011 och pågick till år 2013. Det finansierades av Europeiska Socialfonden.

Läs mer om

Varför behövdes ArbetSam?
Förändrade krav på kunskap hos personal inom äldreomsorgen och omsorg om funktionsnedsatta har lett till behov av kompetensutveckling. När hela arbetsplatsen involveras i ett strukturerat lärande, skapas långsiktighet. Projektet använder olika stödmodeller för att stimulera till lärande och språkmedvetenhet på arbetsplatsen.

Läs mer om projektets mål och målgrupper

 


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 juni 2015 - 21:41 © Äldrecentrum

Läs mer

ArbetSams ESF-ansökan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Länkar till tidigare projekt

SpråkSam

Kunskapslyftet (extern länk till Regeringens webbplats.)

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår