ArbetSam - lärande arbetsplatser inom äldreomsorgen

ArbetSam är projektet som startade efter det lyckade projektet SpråkSam som Äldrecentrum bedrev. ArbetSam startade i februari 2011 och pågick till den 30 juni 2013. Projektet finansierades av Europeiska Socialfonden och projektägare var Lidingö stad som tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum drev projektet.

Projekt ArbetSam syftade till att stärka personer som arbetar inom äldreomsorgen och som på grund av bristande kompetens har en svag ställning på arbetsmarknaden. Genom att kompetensen på hela arbetsplatsen stärks förbättras kvaliteten i omsorgen men också det individuella lärandet.
Projektet skulle utveckla lärande och språkutvecklande arbetsplatser.

Projektet är nu avslutat och resultaten överförs och vidareutvecklas i fortsättningsprojektet TDAR (Transfer and Development of ArbetSam Result). Läs mer om TDAR.

Målgruppen


Cirka 800 medarbetare utgjorde projektets primära målgrupp. De kom från 60 arbetsplatser i kommuner, stadsdelar och privata vårdföretag i Stockholms län. Dessa medarbetare fick ta del av individuell undervisning och lärande i mindre grupper på arbetsplatserna. Utbildningen genomfördes av lärare från vuxenutbildningen och sfi (svenska för invandrare).

Utbildningens innehåll


Utbildningens innehåll byggde dels på arbetsplatsernas och individernas behov, dels på kurser i den nya gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram samt sfi och svenska som andraspråk.

 

 

 

 

 

Ett utvecklingsprojekt som medfinansierats av EU.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 27 december 2011 - 10:49 © Äldrecentrum

Ladda ner


Skrift-och samtalspraktiker i äldreomsorgen


Övrigt material, såsom handböcker och dokument som projektet tagit fram, hittar du under Material i menyn till vänster.

Kontakt

Kerstin Sjösvärd
(var projektledare för ArbetSam, numera projektledare för TDAR)
kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se

Film om ArbetSam

Se filmen om Arbetsam

 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår