Föreläsningar till vård och omsorgspersonal


Välkommen till 2012 års seminarieserie arrangerad av  Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum som handlar om äldre och åldrandet. 

Syftet med föreläsningsserien är att ge personal i äldreomsorgen möjlighet att ta del av aktuell forskning. Seminarierna innehåller både föreläsningar, diskussioner och grupparbeten där deltagarna förväntas delta aktivt. Varje seminarium pågår mellan kl 13.30 – 16.00 med paus för kaffe.

Abonnemang och anmälan
Från och med 2011 krävs ett abonnemang för att delta. Varje abonnemang ger rätt till en plats vid samtliga vårens seminarier. Abonnemangen är inte personbundna utan kan användas av olika personer. De arbetsplatser som vill ge flera medarbetare möjligheter att delta i seminarierna får köpa fler abonnemang.

Abonnemanget för våren 2012 kostar totalt 625 kr (500 kr + moms 125 kr). Anmälan och köp av abonnemang görs genom att klicka på länken i högerkolumnen. En faktura skickas ut efter att vi har fått din anmälan. När avgiften är betald skickar vi ett deltagarkort som ska visas upp vid entrén. Vi behöver få din anmälan senast den 15 februari 2012.

Var?
Föreläsningarna äger rum i Frälsningsarméns lokaler på Hornsgatan 98 i Stockholm. Dit kommer du enklast med tunnelbana (röda linjen) T-bana Zinkensdamm eller med buss 4 eller 66 till hållplats Zinkensdamm.

16/2

Att möta äldre med tecken på psykisk ohälsa

Föreläsningen/seminariet ger en orientering om olika psykiska sjukdomar, om de vanligaste läkemedlen och om vad personal bör tänka på i bemötandet.
Föreläsare: Filosofie magister och leg sjuksköterskan Susanne Rolfner - Suvanto

19/3 Palliativ vårdfilosofi – i vård och omsorgsboende, vad innebär det?

Föreläsningen kommer att ta upp föreställningar om döende och död, frågan om vad livets slutskede kan vara och varför palliativ vårdfilosofi hör hemma på vård- och omsorgsboende.
Föreläsare: Medicine doktor och leg sjuksköterskan Jane Österlind

26/4
Att fokusera på det man fortfarande kan - Salutogen personcentrerad omvårdnad vid demens”

Att se personen bakom demenssjukdomen, att bekräfta hans eller hennes upplevelse av verkligheten och att inkludera personen i så många aspekter som möjligt i den dagliga omvårdnaden är att arbeta salutogent och personcentrerat.
Föreläsningen fokuserar på att identifiera varje unik individs resurser för att på så sätt stärka hans eller hennes känsla av självständighet, oberoende och vad det är att vara människa.
Föreläsare: Filosofie doktor och leg sjuksköterska Hanna Falk

23/5

Värdigt liv, välbefinnande och gott bemötande – grundtankar bakom äldreomsorgens värdegrund

Socialtjänstlagen innehåller sedan 2011 krav på att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.  Föreläsningen behandlar vad detta kan innebära.
Föreläsare: Docent Erik Blennberger

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 28 december 2011 - 17:34 © Äldrecentrum

Kontakt

Ingrid Hjalmarson
08-690 58 13

Eva Norman
08-690 58 03

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår