Äldrecentrum söker ny direktör

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är en forsknings- och utvecklingsstiftelse. Huvudmän är Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Ämnesområden som ligger i fokus är äldreomsorg, äldrevård, hälsofrämjande insatser för äldre och insatser för äldre med stora och sammansatta behov. Uppdraget är att ta fram kunskap och bidra till utveckling och lärande i dessa ämnen.

Äldrecentrum har en budgetomslutning på dryga 40 Mkr, och har ett fyrtiotal medarbetare. Äldrecentrum har tre professorer och en docent som forskningsledare. Äldrecentrum arbetar med utredningar och utvärderingar, utbildning, stöd till implementering av god vård och omsorg samt svarar för den longitudinella forskningsstudien SNAC-K. Äldrecentrum är samlokaliserat med det nationella forskningsinstitutet Aging Research Center (KI och Stockholms Universitet) och är tillsammans med Silviahemmet huvudman för Svenskt demenscentrum. Totalt arbetar cirka 90 personer i Äldreforskningens hus.

Äldrecentrums direktör går i pension under andra hälften av 2012, och stiftelsens styrelse söker nu en efterträdare.

Kravspecifikation: Äldrecentrums chef ska kunna kombinera en god kännedom om äldrevård, äldreomsorg, folkhälso- och förebyggande insatser riktad till äldre med erfarenhet av forskning och utveckling. Äldrecentrums chef ska ha ett genuint intresse för att kunskap om åldrandet och vård och omsorg om äldre ska bli känd och använd. Äldrecentrums chef ska ha erfarenhet att leda en organisation med många kompetenta medarbetare, kunna inspirera och se nya möjligheter.

Vi tror att du ...

  • har en bakgrund i kommunal och/eller landstingsdriven vård och omsorg
  • har arbetat på chefsnivå
  • har vana att tänka strategiskt och analytiskt
  • vill vara med i arbetet med att i Stockholms län bygga upp regionala stöd­strukturer för en kunskapsbaserad äldrevård och äldreomsorg
  • har en högskoleexamen och är förtrogen med den akademiska världen
  • har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift,kan leda och utveckla en verksamhet och entusiasmera personal.

Ansökningar sändes till Äldrecentrums nuvarande chef, Sven Erik Wånell, svenerik.wanell@aldrecentrum.se senast 8 juni.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Nuvarande direktör: Sven Erik Wånell, tel 08-690 58 09
Utvecklingschef: Bengt Larsson tel 08-690 58 39 eller Äldrecentrums ordförande: Stig Nyman tel: 070-372 34 05 

 

 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 26 april 2012 - 13:16 © Äldrecentrum

Kontakt

Sven Erik Wånell
Direktör

Tel:08-690 58 09
Mob: 070-725 03 65

Svenerik.wanell@aldrecentrum.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår