Datainsamling

Datainsamling
Deltagarna får träffa en sjuksköterska, en läkare och en psykolog. Sjuksköterskorna samlar in sociala och demografiska data, bedömer den fysiska funktionsförmågan samt tar blodprover och mäter längd och vikt. Läkarundersökningen är en omfattande klinisk, neurologisk och psykiatrisk undersökning och genom neuropsykologiska test utförda av psykologer bedöms kognitiva förmågor. Dessutom intervjuas vid behov en anhörig eller närstående person om deltagaren ger sitt samtycke till det. Beräknad tid för sjuksköterskeintervju och läkarundersökning är ca 4 timmar. Personen kallas sedan en annan dag för den kognitiva undersökningen som tar ca 2 timmar. Datainsamlingen koordineras av en samordningssjuksköterska. Man arbetar i två team om en läkare, en sjuksköterska och en psykolog i varje team.

Studiepopulationen
I studiepopulationen i SNAC-K ingick vid den första så kallade baslinjeundersökningen 3363 personer i åldrarna 60, 66, 72, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 eller 99+ år. Totalt i den nationella SNAC-studien var antalet deltagare i basundersökningen 8 600 personer. Upp till och med 78 års ålder undersöks deltagarna vart sjätte år, därefter vart tredje. 

SNAC-KTidslinje för SNAC-Kungsholmsstudien

Bas 2001–2004: 3363 studiedeltagare

1:a uppföljningen 81+ år 2004–2007: 992 studiedeltagare

1:a uppföljningen 66-78 år 2007–2010: 1396 studiedeltagare

2:a uppföljningen 84+ år 2007–2010: 662 studiedeltagare

Basundersökning nya 81 år 2007–2009: 194 studiedeltagare

3:e uppföljningen 87+ år 2010–2012: 420 studiedeltagare

2:a uppföljningen 81 år 2010–1012: 282 studiedeltagare

1:a uppföljningen 84 år 2010–2012: 148 studiedeltagare

Bas nya 60-åringar 2010–2012: 678 studiedeltagare

2:a uppföljningen 72-78 år 2013–2015: 846 studiedeltagare

3:e uppföljningen 84 år 2013–2015: 225 studiedeltagare

4:e uppföljningen 90+ år 2013–2015: 224 studiedeltagare

2:a uppföljningen 87 år 2013–2015: 112 studiedeltagare

Bas nya 81-åringar 2013–2015: 195 studiedeltagare

 

Pågår 2016–2018:

1:a uppföljningen 84 år

1:a uppföljningen 66 år

3:e uppföljningen 81 år

3:e uppföljningen 90 år

4:e uppföljningen 87 år

5:e uppföljningen 93+ år

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 01 december 2015 - 10:33 © Äldrecentrum

Datainsamlingsgrupp

Personal

 

Databasgrupp

Maria Wahlberg
Aging Research Center
databasansvarig 
tfn: 08-690 58 17 

 

Lena Ragert Blomgren
Aging Research Center
databasadministratör
tfn: 08-690 58 15

Kontakt

Laura Fratiglioni 
projektledare
tfn: 08-690 58 18

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår