SNAC-K

I Äldreforskningens Hus drivs SNAC - Kungsholmstudien (SNAC-K) där deltagare sedan 2001 kontinuerligt undersöks och svarar på frågor om sin hälsa. SNAC - Kungsholmen är en del i en nationell studie, SNAC (Swedish National Study on Aging and Care).

SNAC- Kungsholmsstudien består av två delar; en befolkningsstudie där äldres hälsoutveckling följs och en vårdsystemsdel som följer upp insatser från äldreomsorgen och primärvården. 

SNAC- Kungsholmen bygger på erfarenheter från en tidigare befolkningsstudie, som också drevs av Äldrecentrum – Kungsholmsprojektet, där drygt 2 500 kungsholmsbor, 75 år och äldre undersöktes mellan åren 1987 och 2000.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 juni 2017 - 13:33 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår