Betula

Inom Betula-projektet bedrivs forskning om minnesfunktioner och hälsa. Projektet startade i Umeå år 1998.

I den första undersökningen deltog 1 000 slumpmässigt utvalda Umeåbor i åldern 35 till 80 år. Sedan dess har ytterligare två undersökningar genomförts med samma personer. Efter det har nya grupper testats under åren 1993-1994, 1998-1999 samt 2003-2004.

Publicering av resultaten fortsätter, bland annat inom Aging Research Center (ARC) med syftet att se hur minnesfunktioner och hälsotillstånd förändras i åldrandet. Ett annat syfte är att försöka klargöra riskfaktorer för demens och hitta tidiga tecken på demens och andra hjärnsjukdomar. Studien sker i samarbete med Stockholms universitet.

Resultat från Betula-projektet visar att kunskapsminnet förbättras under livet. Äldre personer har bättre minne än yngre.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 juni 2010 - 08:35 © Äldrecentrum

Länk

Kontakt

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår