Befolkningsstudier

Vid Äldrecentrum pågår tvärvetenskaplig forskning, främst inom det omfattande longitudinella SNAC-K projektet, som kan ses som en utveckling av det tidigare Kungsholmsprojektet. De longitudinella befolkningsstudierna Kungsholmsstudien och SNAC är en viktig bas för Äldrecentrums arbete med folkhälsa och äldre. Genom den samverkan ARC har med andra forskningsinstitutioner i landet har ”Äldreforskningens Hus” även tillgång till flera andra viktiga databaser, som SWEOLD (uppföljning av hälsoutvecklingen för ett natio-nellt urval av de allra äldsta), BETULA (befolkningsstudie i Umeå) och Harmony (”tvillingstudien”). 
 
De befolkningsstudier som drivits inom Äldreforskningens Hus har hittills lett till omkring 40 stycken doktorsavhandlingar. Utredningar och forskningsstudier gjorda inom Äldrecentrum ger resultat som praktiskt kan användas i verksamheter som rör äldre människor.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 juni 2010 - 12:09 © Äldrecentrum

Kontakt

Länk

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår