Befolkningsstudier i Äldreforskningens hus

Vid Stiftelsen Äldrecentrum pågår tvärvetenskaplig forskning, främst inom det omfattande longitudinella SNAC-K projektet (Swedish National study on Aging and Care), som kan ses som en utveckling av det tidigare Kungsholmsprojektet. De longitudinella befolkningsstudierna Kungsholmsstudien och SNAC är en viktig bas för Äldrecentrums arbete med folkhälsa och äldre.

I ”Äldreforskningens Hus” på Gävlegatan 16 i Stockholm finns organisationerna Stiftelsen Äldrecentrum, tidskriften Äldre i Centrum, Aging Research Center (ARC) och Svenskt Demenscentrum samlade. 

Genom den samverkan Aging Reserach Center (ARC) har med andra forskningsinstitutioner i landet har ”Äldreforskningens Hus” även tillgång till flera andra viktiga databaser, exempelvis SWEOLD (uppföljning av hälsoutvecklingen för ett nationellt urval av de allra äldsta i landet). 
 
Utredningar och forskningsstudier som görs inom Stiftelsen Äldrecentrum och "Äldreforskningens hus" ger resultat som praktiskt kan användas i verksamheter som rör äldre människor.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 juni 2017 - 13:49 © Äldrecentrum

Länk

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår