Forskning & Utredning

En central del i Äldrecentrums arbete är att på olika sätt stödja utvecklingen av äldrevård och äldreomsorg utifrån den äldres behov. Detta sker genom att själv initiera och genomföra forskning, samt att praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av särskild betydelse för äldres situation i samhället.

 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 juni 2010 - 13:47 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår