Forskning & Utredning

En central del i Stiftelsen Äldrecentrums arbete är att på olika sätt stödja utvecklingen av äldrevård och äldreomsorg utifrån den äldres behov. Detta sker bland annat genom att Äldrecentrum på eget initiativ initierar och genomför forskningsprojekt, samt praktiskt omsätter erfarenheter och forskningsresultat inom områden av särskild betydelse för äldres situation i samhället.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 maj 2017 - 15:04 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår