Främjar statliga stimulansåtgärder kvalitén i äldreomsorg?

I rapporten Statliga stimulansåtgärder för att främja kvalitén i äldreomsorg går Stiftelsen Äldrecentrums utredare Sven-Erik Wånell igenom de statliga satsningar som genomförts för att förbättra vård och omsorg för äldre under åren 1995 till 2015. Syftet är att undersöka om några av satsningarna går att bygga vidare på i framtidens äldreomsorg. Rapporten utgör en del av underlaget till utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Läs mer

Hur uppnår man god kvalitet i hemtjänsten?

Från att huvudsakligen ha varit inriktad på hjälp i hushållet har hemtjänsten utvecklats till att bli en kvalificerad tjänst som ska kunna tillgodose även svårt sjuka personers vård- och omsorgsbehov i hemmet. Rapporten Tillit och relationer – om kvalitet i hemtjänsten belyser olika områden och faktorer som påverkar kvaliteten inom hemtjänsten ur den äldres perspektiv.
Läs mer

Kartläggning av äldre personer på Kungsholmen

Sedan 2001 har äldre personer boende på Kungsholmen fått möjlighet att få sin hälsa studerad i SNAC-K-studien. Cirka 4 300 personer i åldrarna 60–104 år har blivit intervjuade och undersökta av sjuksköterskor, läkare och psykologer för att kartlägga och beskriva åldrandet och de äldres livssituation. Läs mer

Samverkansfrågor

Vården och omsorgen om äldre med stora och sammansatta behov och samverkan mellan huvudmännen har varit i fokus för Äldrecentrums studier sedan stiftelsens start. Äldrecentrum har härmed fått en unik roll att utveckla ny kunskap och bidra till utveckling inom detta område. Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår