När förutsättningar ges kan utbildning göra skillnad

- Uppföljning av Stockholms stads utbildningssatsning på Silviasjuksköterskor
2016
Jenny Österman och Eva Norman

Rapporter

Under 2014/15 finansierade Stockholms stad åtta utbildningsplatser i ”Omvårdnadsvetenskap med inriktning mot demensvård” på Sophiahemmets högskola. Under ett år fick sjuksköterskorna möjlighet att studera på 50 procent och arbeta med handledning och implementering på 50 procent. Någon likande satsning hade aldrig gjorts inom Stockholms stads äldreomsorg.

Med satsningen hoppades staden kunna bidra till en ökad kompetens och ökad kvalitet inom äldreomsorgen. Stockholms stads satsning riktade sig till sjuksköterskor som arbetade på vård- och omsorgsboende i egenregi och för vård- och omsorgsboenden som drevs på entreprenad i Stockholms stad. För att kunna ansöka om en utbildningsplats fanns ett krav att sjuksköterskan skulle arbeta med personer med demenssjukdom inom äldreomsorgen i Stockholms stad. Sjuksköterskan skulle också ha ett genuint intresse för att utveckla demensvården.

I rapporten ”När förutsättningar ges kan utbildning göra skillnad” beskrivs de studerande sjuksköterskornas förutsättningar samt vilka möjligheter de haft att arbeta med förbättringsarbete under studietiden. Rapporten tar också upp viktiga faktorer för att satsningen ska leda till verksamhetsutveckling och i sin tur bidra till ökad kvalitet inom äldreomsorgen.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 februari 2016 - 16:13 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår