Utanför sjukhuset, Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre i ordinärt boende.

2012
Ulla Gurner

Rapporter
Nyckelord: Hemtjänst, Läkemedel, Multisjuka, Vårdkonsumtion

Kartläggningens syfte har varit att beskriva systemhinder för en grupp äldre med omfattande slutenvårdskonsumtion och ett flertal olika diagnoser för att se hur kvarstående behov av vård och omsorg behandlats av landstingets primärvård, kommunens vård och omsorg samt av anhöriga/närstående.

Kartläggningens resultat baseras på intervjuer med multisjuka och deras anhöriga/närstående, på register- och journaldata samt på information om läkemedel och läkemedelshantering kring 298 multisjuka äldre i 12 landsting och 29 kommuner.

Ulla Gurner, utredare från Stiftelsen Äldrecentrum har för SKL:s räkning ansvarat för genomförandet av kartläggningen och rapportens innehåll.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 april 2017 - 15:53 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår