Gemenskap ger hälsa

- om förebyggande arbete i Enskede-Årsta-Vantör
2013
Anita Karp, Sven Erik Wånell

Rapporter
Nyckelord: , Förebyggande arbete, Hälsofrämjande aktiviteter

Enskede-Årsta-Vantör bedriver sedan många år olika former av förebyggande insatser riktade till äldre. I denna studie belyses stadsdelens sex träffpunkter samt deras gym-verksamhet som riktar sig till seniorer. Äldre deltagare svarade på enkäter och intervjuades och ansvarig personal intervjuades.

En viktig målsättning med den förebyggande verksamheten är att minska ensamheten bland de äldre. Utvärderingen visar att nio av tio besökare har fått nya bekanta, och flertalet träffar sina nya bekanta även utanför träffpunkterna. Även på Seniorgymmet, har tre av fyra fått nya bekanta och nästan hälften träffas även utanför gymmet. Personalens betydelse för att skapa en välkomnande atmosfär, trygghet och stabilitet framhålls av de äldre. Att få träffas, dricka kaffe och prata, samt aktivititer som bingo, allsång, sittgympa, inomhusboule och andra för åldersgruppen anpassade aktiviteter uppskattas mycket av besökarna.

 

Rapportnr 2013:2

 

 


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 april 2017 - 11:15 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår