Sök publikationer

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, samt böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar och remisser. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

Tips vid sökning:
Fritext: Vid sökning på fritext filtreras publikationer fram som innehåller det aktuella sökordet i publikationens titel / undertitel / nyckelord (dolda eller synliga), och i den beskrivande text som finns till Äldrecentrums rapporter. Tänk på att klicka bort eventuellt ifyllda förvalda årtal, nyckelord eller publikationstyper under fritext-rutan, eftersom detta begränsar fritextsökningen.

Kombinerad sökning på t.ex. årtal och publikationstyp går utmärkt. Datorn behöver dock lite tid på sig att göra ett kommando i taget. 

Ta fram samtliga publikationer som ligger i databasen: fyll inte i någonting på någon sökfunktion, klicka bara på "sök" vid fritext-rutan.

Senast utgivet

Idéburen äldreomsorg

2017 Karin Gens och Sven Erik Wånell
Rapporter

Bostäder anpassade för äldre

2017 Ingrid Hjalmarson och Jenny Österman
Rapporter

Senast uppdaterad 20 juni 2017 - 16:23 © Äldrecentrum

Sök

Fritext

Årtal


Kategori

Nyckelord
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår