Sök publikationer

Här finns Äldrecentrums rapporter, samt böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar och remisser. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Publiceringen görs tillsammans med andra aktörer inom Äldreforskningens hus. Här finns även rapporter och publikationer från aktörer utanför Äldreforskningens hus, i de fall där Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges i höger kolumn vid Äldrecentrums rapporter.

Tips vid sökning:
Fritext: Vid sökning på fritext filtreras publikationer fram som innehåller det aktuella sökordet i publikationens titel / undertitel / nyckelord (dolda eller synliga), och i den beskrivande text som finns till Äldrecentrums rapporter. Tänk på att klicka bort eventuellt ifyllda förvalda årtal, nyckelord eller publikationstyper under fritext-rutan, eftersom detta begränsar fritextsökningen.

Kombinerad sökning på t.ex. årtal och publikationstyp går utmärkt. Datorn behöver dock lite tid på sig att göra ett kommando i taget. 

Ta fram samtliga publikationer som ligger i databasen: fyll inte i någonting på någon sökfunktion, klicka bara på "sök" vid fritext-rutan.

Senast utgivet

Kunskap hjälper våldsutsatta äldre

2016 Sammanställd av Ingrid Hjalmarson och Eva Norman
Rapporter

När förutsättningar ges kan utbildning göra skillnad

2016 Jenny Österman och Eva Norman
Rapporter

Röster från hemtjänsten

2015 Ingrid Hjalmarson
Rapporter

Senast uppdaterad 20 april 2017 - 11:15 © Äldrecentrum

Sök

Fritext

Årtal

Kategori

Nyckelord
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår