Ledning & styrelse

Äldrecentrums arbete leds av en politisk tillsatt styrelse som i budget lägger fast verksamhetens inriktning för det kommande året. Styrelsen följer verksamheten genom halvårsvisa redovisningar av pågående projekt, och genom kvartalsrapporter om den ekonomiska utvecklingen.

Utredningar och kunskapssammanställningar prioriteras i samråd med Äldrecentrums FoU-råd, där huvudmännen och de två största pensionärsorganisationerna är representerade.

Äldrecentrum har ett nära samarbete med Stockholms stad genom Äldreförvaltningen och Stockholms läns landsting genom Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. Och även med Medicinskt kunskapscentrum på landstingskontoret och Karolinska Folkhälsoakademin (f.d. Centrum för folkhälsa) och Centrum för allmänmedicin (CeFAM).

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 december 2017 - 13:42 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår