Webbutbildning i evidensbaserad praktik

Nu har Socialstyrelsen lanserat en webbutbildning i evidensbaserad praktik på Kunskapsguiden.se. Utbildningen är en del i det stöd som Socialstyrelsen tillhandahåller för att verksamheter ska kunna utveckla och förbättra socialtjänsten.

Webbutbildningen i evidensbaserad praktik vänder sig till utvecklingsledare inom vård och omsorg samt chefer och medarbetare. Även personer med politiska uppdrag har behållning av den. Om ni känner till verksamheter som planerar att utveckla ett evidensbaserat arbetssätt rekommendera gärna att alla medarbetare går utbildningen innan utvecklingsarbetet startar. Webbutbildningen bidrar tillsammans med övrigt stöd som du hittar på Kunskapsguiden.se utmärkta förutsättningar för att utveckla och förbättra socialtjänsten.

 

Publicerad 2014-03-31
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 31 mars 2014 - 11:53 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår