Viktig satsning - hemtjänstteam med inriktning mot demens

Första veckan i september höll Äldrecentrum tillsammans med Äldreförvaltningen i Stockholms stad en nätverksträff för drygt trettio hemtjänstteam. Teamen, som kommer från hela Stockholm, har fått ett startbidrag från Äldreförvaltningen. Pengar som ska användas för att starta upp eller vidareutveckla team med inriktning mot personer med demenssjukdom.

Eva Frunk Lind, äldredirektör i Stockholms stad inledde dagen. Hon gav en historisk tillbakablick och pekade på hur hemtjänstens roll förändrats, inte minst under de senaste tio åren. Hon berättade att boendetiden på särskilda boenden minskar. Något som gäller även för personer med demenssjukdom:

– Att allt fler äldre bor kvar allt längre hemma leder till ett ökat ansvar för hemtjänsten. Därför är det viktigt att hemtjänsten utvecklar specialistkompetens inom demens. Jag hoppas att den här satsningen kommer att leda till ringar på vattnet och att vi får möjlighet att driva den vidare framöver.

Deltagare nätverksträff 20120905
Deltagare vid nätverksträffen

Målet är att den demenssjuke personen ska få ett bättre liv
Lotta Burenius, strateg och projektansvarig på Äldreförvaltningen var på plats för att berätta om bakgrunden till och målen med satsningen på de specialiserade hemtjänstteamen.

– Stadens mål med satsningen är att den demenssjuke personens liv ska bli begripligt, hanterbart och meningsfullt. Det handlar om att kartlägga nuläget och att utveckla organisationer, ledarskap och kompetens inom hemtjänsten. Vi vill att de team som deltar i nätverket ska få möjlighet att lära av varandra. Satsningen kommer att utvärderas och vi hoppas att vi i en förlängning ska få möjlighet att kartlägga framgångsfaktorer i teamens arbete.

Föreläsare nätverksträff 20120905
Lotta Burenius, Nina Isbäck och Cecilia Werge

Fokus på den äldre eller den äldres fokus?
Under nätverksträffen föreläste också Arthur Henningson, beteendevetare och konsult med lång erfarenhet från äldreomsorgen. Temat var ”Hur bygger vi grupper och team?”. Han pratade bland annat om vikten av att ha ett professionellt förhållningssätt och att ha ett gemensamt mål i gruppen.

Dagen avslutades med gruppdiskussion och en gemensam kartläggning av behov av stöd i nätverket. Flera av teamen efterfrågade mer tid för organiserad reflektion och ville ha tips på handledare med specialistkompetens inom demens.

Monica Veström från Söders demens- och specialteam berättade att de, trots att deras demensteam har varit verksamt sedan nittiotalet, ser sig som långt ifrån färdigutvecklade.  

– Just nu satsar vi på att utbilda Silviasystrar och letar efter bra handledare. Vi lutar oss inte tillbaka, vi vill fortsätta att utvecklas. Det spelar ingen roll hur länge man har arbetat, man aldrig blir färdiglärd.

Vad säger de nationella riktlinjerna?
Det finns idag ca 148 000 personer med demenssjukdom i Sverige, risken att insjukna i demens ökar med stigande ålder och ca 8 % av alla över 65 år och nästan hälften av dem som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. Varje år insjuknar ca 24 000 personer i Sverige i en demenssjukdom och man räknar med att antalet personer med demenssjukdom kommer att öka kraftigt efter 2020 när det stora antalet personer som föddes på 1940- talet uppnår hög ålder. Demenssjukdomar går idag inte att bota, utan hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder inriktas på att lindra symtom och på att på olika sätt kompensera för funktionsnedsättningar med syfte att underlätta vardagen och ge så god livskvalitet som möjligt under sjukdomens olika skeden. (Ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010).

Publicerad 2012-09-11
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 september 2012 - 10:11 © Äldrecentrum

Kontakt

Cecilia Werge
Projektledare
Tel: 08-690 58 28

Nina Isbäck
Projektledare
Tel: 08-690 68 65

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår