Varför minns vi sämre när vi blir äldre?

Ny svensk forskning inom åldrandets psykologi visar att förlusten av dopamin i hjärnan minskar den kognitiva förmågan hos äldre människor. Dopaminet finns i det centrala nervsystemet och är en av de viktigaste signalsubstanserna som bland annat styr muskelrörelser och kreativitet. Minskningen av dopaminet är därför en av orsakerna till att personer som blir äldre får ett långsammare tankemönster och svårheter att minnas.

Studien som visar detta resultat utfördes på yngre personer som fick antagonist, läkemedel som hindrar en del av receptorn (cellen som har till funktion att fånga upp och vidarebefordra signaler) att fungera.  Genom studien upptäcktes att de yngre personerna, vars dopamin blev blockerat, upplevde ett simulerat åldrande med bland annat kognitiva förluster och minskad muskelrörelse.

- Studien visar alltså att det är förlusten av dopaminet som leder till att äldre människors minne försämras och inte åldrandet i sig säger Lars Bäckman, Professor i åldrandets psykologi vid Karolinska Institutet och forskningsledare vid ARC. Undersökningen av hur hjärnan förändras sker med PET (Positron emission tomography) kameran som avbildar hjärnan och visar dess funktion och därigenom kan den unga hjärnan jämföras med den åldrande hjärnan

- Att studera och jämföra yngre människor med äldre kan hjälpa till att förklara vad som orsakar förändringar i minnet när vi åldras berättar Lars.

I det friska åldrandet förlorar vi människor tio procent av dopaminet för varje årtionde och redan i 20 års ålder börjar dopaminet att avta.  Förlusten av dopamin är inget som människan själv kan påverka. Men både yngre och äldre människor kan träna minnet genom att uppdatera informationen i arbetsminnet via repetitionen av exempelvis telefonnummer menar Lars som i tidigare forskning visat att blodflödet i dopamincentrat ökade när personer övat arbetsminnet.

- Hjärnan är plastisk och modifierbar och vi har sett funktionella ändringar i hjärnan vilket innebär att den friska åldrande hjärnan har möjlighet att förbättra sitt minne genom träning. 

Publicerad 2010-11-23
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 23 november 2010 - 15:48 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår