Vårdcoacher ska lotsa svårt sjuka rätt i vården

Stockholms läns landsting bedriver sedan två år ett forskningsbaserat utvecklingsprojekt med vårdcoacher. Vårdcoacherna ska stötta och hjälpa svårt sjuka patienter att navigera rätt i vården och är en specialutbildad sjuksköterska som regelbundet håller kontakt med en svårt sjuk patient och hjälper patienten att få rätt vård och stöd i behandlingen. Stockholm är första landstinget i Sverige med att testa detta i sitt utvecklingsprojekt.

Vårdcoacher har det senaste året prövats i Stockholm och resultaten är synnerligen goda. Bland annat har den självuppskattade livskvaliteten ökat med över 30 procent efter bara sex veckor.

– Satsningen på vårdcoacher som Alliansen i Stockholms läns landsting gör är ett viktigt steg i rätt riktning som vi länge har arbetat för, men det krävs också att man löser frågan om bristen på specialistsjuksköterskor. Det åstadkoms bara genom att landstingspolitikerna tar sitt arbetsgivaransvar på allvar, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i ett pressmeddelande.

Under försöksperioden år 2011 har tio vårdcoacher hjälpt omkring 500 patienter. Utvecklingsprojektet kommer att fortsätta under 2012 och antalet patienter kommer att öka samtidigt som man även kommer att utöka antalet sjukhus som deltar i projektet.

De patienter som erbjuds att delta i utvecklingsprojektet är dem med många besök på akutmottagningar och många akuta inläggningar på akutsjukhus. Särskilt patienter med svår hjärtsvikt eller Kronisk obstruktiv lungsjukdom KOL.

–Satsningen på personliga vårdcoacher för de svårast sjuka gör att fler snabbare kommer att få bättre sjukvård. Samtidigt innebär det en extra trygghet för patienterna som nu enklare kommer att kunna navigera rätt i sjukvården, säger Filippa Reinfeldt (M), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Fakta:

En vårdcoach är en tjänst som riktar sig till patienter med stora vårdbehov och många vårdkontakter. En specialutbildad sjuksköterska stöttar patienten i förståelsen av sina symtom och sin behandling och samordnar vårdkontakterna.

Vårdcoachen ska erbjuda patienten stöd inom ett antal områden:

  • Bättre förståelse för symtom, sjukdom och behandling
  • Uppmärksamma symtom så att patienten får rätt behandling i tid
  • Ge patienten kunskap om mediciner och hur de ska tas
  • Hjälp till patienten att följa läkarens råd och behandlingsplaner
  • Ge råd om när patienten bör söka hjälp med planerade besök för att undvika akutmottagningarna
  • Förebygga försämringar genom att tidigt hänvisa till rätt vårdgivare
  • Koordinera vårdkontakter
  • Hjälp med andra kontakter, t.ex. kommunen

 

 

Publicerad 2011-08-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 augusti 2011 - 11:45 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår