Socialstyrelsen publicerar vägledning om vård- och omsorgsprogram för de mest sjuka äldre

Socialstyrelsen har publicerat en vägledning om att ta fram ett vård- och omsorgsprogram för de mest sjuka äldre. Med vägledningen vill man visa hur samhället kan möta de komplexa behoven hos de mest sjuka äldre. Nyckelfaktorer, enligt Socialstyrelsen, är samordning bland alla de aktörer som finns runt den äldre, anpassade insatser samt kontinuerliga uppföljningar.

Vägledningen vänder sig brett till chefer och politiker inom vård- och omsorgsgivare, kommuner, landsting och regioner.

Här kan du ladda hem eller beställa ”Att ta fram ett vård- och omsorgsprogram för de mest sjuka äldre”.

Publicerad 2012-11-05
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 november 2012 - 13:25 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår