Välbesökta seminarier om palliativ vård

Äldrecentrum var medarrangör när Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län i slutet av september bjöd in vårdpersonal till två eftermiddagsseminarier på tema palliativ vård. Att behovet av att prata om hur man möter personer som är i livets slutskede är stort stod klart efter två intensiva och fullsatta eftermiddagar.

Under seminarierna, som tog avstamp i Socialstyrelsens nya "Kunskapsstöd för god palliativ vård”, redogjorde Susanne Lind, sjuksköterska och doktorand för innehållet i det nya kunskapsstödet. Per Anders Heedman, palliativ läkare och processledare Palliativregistret, gav en historisk exposé över vård i livets slutskede.

Per Anders Heedman berättade också om hur man med det nationella kvalitetsregistret Palliativregistret som verktyg kan arbeta med att förbättra och utveckla den vård som ges i livets slutskede.

Medverkade gjorde också deltagare från projektet Palliativ vård i särskilt boende (PVIS) i Solna och teatergruppen Energi Drama.  

 Teatergruppen Energi Drama
Skådspelare från teatergruppen Energi Drama medverkade vid seminarierna.

Tips!Palliativ vård- att få leva tills man dör
Föreläsning 5 december

Föreläsningen/seminariet handlar om palliativ vård i livets slutskede och hur du med ditt förhållningssätt kan bidra till en god palliativ vård. Hur kan man bemöta? Hur vet man om en svårt demenssjuk person som inte längre kan tala har ont? Under seminariet kommer ni även att få tillfälle titta på olika bedömningsinstrument samt få information om Svenska Palliativregistret och det nyutkomna " Nationella kunskapsstödet för god palliativ vård i livets slutskede" (Socialstyrelsen, 2013)

Britten Askestad och Kerstin Witalis, leg. sjuksköterskor med lång erfarenhet av palliativt arbete inom ASIH och utvecklingsledare för Svenska Palliativregistret.

Susanne Lind, leg sjuksköterska och doktorand, Palliativt Forskningscentrum Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus samt Karolinska Institutet

Datum: 05 december 2013
Tid: 13:30 - 16:00
Plats: ABFs lokaler på Sveavägen 41 i Stockholm
Pris: 500 kr
Anmälan: till eva.norman@aldrecentrum.se senast två veckor före aktuellt seminarium. 

Föreläsningen ingår i Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum seminarieserie om äldre och åldrande 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2013-10-02
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 oktober 2013 - 09:21 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår