Välbesökt frukostseminarium om Checklista demens

Tillsammans med Svenskt Demenscentrum och SveDem har Äldrecentrum tagit fram en checklista, Checklista demens Särskilt boende, som bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. När checklistan presenterades på ett frukostseminarium den 4 december fanns närmare femtio personer på plats.

Tove Ahner, arbetsterapeut och utvecklingsledare på Äldrecentrum har varit med och tagit fram checklistan. Hon inledde seminariet med att berätta om bakgrunden till listan, hur den är uppbyggd och hur den praktiskt kan användas:

–Förhoppningen är att checklistan ska göra det enklare att se om det dagliga arbetet följer riktlinjerna. Den sätter till exempel extra fokus på personcentrerad omvårdnad, dvs. att personen och inte demenssjukdomen ska sättas i fokus.

Tove Ahner berättade också att checklistan är uppdelad i tio områden. Varje område innehåller frågor om den enskilde personen och utgår från de riktlinjer som Socialstyrelsen ger högst prioritet, bland annat; diagnos och uppföljning, läkemedel, personcentrerad omvårdnad, dagliga aktiviteter och BPSD.Checklistan väcker viktiga tankar
Laila Becker, undersköterska och AnnKristin Bergström, chef, båda från Ekgårdens demensgruppboende har varit med och testat checklistan under utvecklingsfasen. De har också arbetat med den färdiga versionen i ”skarpt läge” under drygt en månad. Under frukostseminariet delade de med sig av sina erfarenheter och visade också exempel på resultat och planerade åtgärder utifrån en ifylld checklista med en fiktiv person som exempel.

–Första tanken när vi hörde talas om checklistan var inte så positiv - ”ännu mer papper att fylla i”. Men nu när vi har testat den under en period ser vi att den är bra. Inte minst för att reflektera tillsammans i arbetsgruppen. Frågorna i listan väcker många viktiga tankar. En del är sådant som vi kanske hade missat annars, sa Laila Becker.

–Det checklistan framförallt har hjälpt oss med är att se på verksamheten ur nya perspektiv. Det blir lite som att få ett ”tredje öga”. Arbetet med checklistan leder till nya infallsvinklar och att man lär sig av varandra i teamet, sa AnnKristin Bergström.

Under seminariet informerade också Ann-Katrin Edlund, landskoordinator Svedem (Svenska demensregistret), om och de verktyg som SveDem har för uppföljning i särskilt boende.

Publicerad 2012-12-04
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 december 2012 - 15:45 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår