Våga se, våga fråga och våga agera - utbildning om våld i nära relationer

Våga se, våga fråga, våga agera är namnet på Äldrecentrums utbildning om våld mot äldre i nära relationer. Utbildningen är riktad till personal som i sitt arbete möter äldre.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tidigare stöttat kommunerna i arbetet med att uppnå Regeringens jämställdhetsmål om att minska männens våld mot kvinnor. I Stockholms län har Länsstyrelsen också gjort en stor satsning på att utbilda personal inom äldreomsorgen. Den sista kursen ägde rum under våren 2014 och fler kurser kommer inte att anordnas i Länsstyrelsens regi. Äldrecentrum hoppas därför att denna utbildning ska kunna bidra till att ännu fler får utbildning om våld i nära relationer.

Socialtjänstens skyldighet att ge stöd till våldsutsatta personer har också skärpts i och med att nya föreskrifter och allmänna råd trädde i kraft i oktober 2014. Målet är att kommunerna ska skapa förutsättningar för olika yrkesgrupper att samarbeta på nya sätt. Med tydliga riktlinjer ska det bli enklare att möta varje våldsutsatt persons enskilda behov. 

Kursen omfattar två dagar och äger rum den 16 april och den 11 maj. Utbildningen är uppderald i de tre stegen våga se, våga fråga och våga agera.

Läs mer om kursen och anmäl dig här>>

Publicerad 2014-11-18
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 november 2014 - 18:00 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår