Vad innebär socialt innehåll för den äldre?

Lagstiftningen är tydlig med att äldre människor har rätt till ett aktivt och meningsfullt liv och socialt innehåll är något som ofta efterfrågas på äldreboenden. Men vad innebär socialt innehåll? Den frågan debatterades i Almedalen av bland andra Ingrid Hjalmarson, utredare på Äldrecentrum.

Olika kommuner och aktörer har olika definitioner på socialt innehåll och utredningarna avlöser varandra. Men hur kan socialt innehåll som skapar mening för den enskilde, i linje med den nationella värdegrundens intentioner erbjudas? Och hur kan socialt innehåll mätas? Dessa tuffa frågor låg till grund när Bräcke diakoni bjöd in till seminariet " Alla gamla gillar att gå på promenad!".

- Hur mäter man omtanke och respekt? Mål och mått är viktigt men om vi bara fokuserar på det enkelt, mätbara skall-kraven så fokuserar vi mer på kvantitet än kvalitet sa Maude Kardell Områdeschef för Äldreomsorg och Hospice vid Bräcke diakoni när hon inledde seminariet.

Inbjudna att delta i panelen var, förutom Ingrid Hjalmarson från Äldrecentrum även Gert Alaby, Samordnare för äldrefrågor, Socialstyrelsen, Eva Frunk Lind, förvaltningschef, Äldreförvaltningen i Stockholms stad, Guy Lööv, ombudsman, PRO, Anette Nilsson, projektledare, SKL och Louise Gehandler, verksamhetsutvecklare, Bräcke Diakoni.

Hur skapar vi ett socialt innehåll för de äldre på äldreboenden? Frågan gick till alla i panelen och först ut att svara på frågan var Eva Frunk Lind, förvaltningschef, Äldreförvaltningen i Stockholms stad:
- Vi arbetar med värdegrund i Stockholm stad, som ska fokusera på individen och självbestämmande. Samtidigt ser vi att 20 procent av alla som flyttar in i särskilt boende dör inom 2 månader. Den informationen säger oss mycket om de äldre som bor i våra särskilda boenden och utifrån den informationen så blir diskussionen om antalet promenader som socialt innehåll inte relevant.

Äldreförvaltningen i Stockholm stad introducerar nu en ny uppföljningsmetod som ska ta reda på hur mötet mellan den äldre och personalen ser ut. Personer ska åka ut till boenden för att inspektera mötet.
- Det är viktigt att ta reda på hur formuleringen formuleras i våra avtal så att vi verkligen ser vad som är socialt innehåll. Det vi har formulerat tidigare stämmer inte överens med hur det verkligen ser ut och jag tror att vi befinner oss i ett paradigmskifte där hälsa och välbefinnande blir viktigare. Snittåldern i våra särskilda boenden är idag 84,5 år.

Se hela individen
Även Ingrid Hjalmarson höll med Eva Frunk Lind i att bilden av äldreboende ofta inte stämmer överens med verkligheten.
- Om boenden är mer som hospice där man bara bor några månader så blir fokusen på promenader som socialt innehåll fel. De äldre i särskilt boende kan även ha svårt att prata för sig själva och då är personalen väldigt viktiga. Att se den äldre och skapa en god vardag är viktigt och för att detta ska ske behöver personalens arbetslust sättas i fokus.

Guy lööv, representant från PRO lyfte vikten av personalresurser.
- Socialt innehåll innebär att vi ska göra det som den äldre vill göra och då krävs resurser. Utan resurser kan vi inte ens prata värdegrund. Det krävs alltså mer än goda intentioner från politikerna.

Även möjligheten att identifiera sig med den äldre är viktigt, något som personalen ibland kan uppleva som svårt.
- Vissa äldre får gå på promenad men det kanske inte är det som önskas. Den äldre kanske hellre vill diskutera fotboll eller politik.

Anette Nilsson, projektledare för ledningskraft på SKL tyckte att vi ibland blir vaccinerade från ord och att orden tappar sin betydelse.
- Om socialt innehåll betyder samma sak, blir jag då bara en särskild individ som ska passas in bland andra när jag flyttar in på ett särskilt boende?

Gert Alaby, Samordnare för äldrefrågor, Socialstyrelsen berättade att 60 procent av det som beviljas utförs.
- Det som oftast inte görs är det sociala innehållet. Vi har rustat ner vårt sociala innehåll. Vi behöver fokusera på individen och biståndshandläggaren behöver se hela människan. Vi har infört en produktifiering där duschen får ta 5 min, maten 3 min osv. Vi behöver mer tilltro till personalens förmåga och sluta med kollektivisering.

Ägare av sitt eget liv
Att socialt innehåll är mer än bara promenader var något som alla i panelen var överens om. Men hur kan vi då kvalitetssäkra att den äldre personen är ägare av sitt eget liv? Den frågan ställde Louise Gehandler, verksamhetsutvecklare på Bräcke Diakoni.
- Delaktighet, professionalitet och resurser, svarade Gert Alaby som även menade att politikerna har ett stort ansvar.

För att få reda på vad de äldre själv vill ha så föreslog en deltagare i publiken att man kan använda anhöriga men även att tiden och chefernas roll är viktiga.
- De ska entusiasmera sitt arbetslag.

För att det sociala innehållet ska bli värdefullt för varje enskild individ behövs självbestämmande och det grundar sig på kommunikation.
- Utan att kunna diskutera så får vi inte veta vad den äldre vill, sa en annan deltagare i publiken som även framhöll att levnadsberättelsen är viktig för att förstå den äldre.

 

Publicerad 2013-07-09
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 juli 2013 - 12:15 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår