Utvärdering av ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Direkt från tryckpressarna kommer nu Äldrecentrums senaste rapport "Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden". Rapporten är en utvärdering av Stockholms stad projekt med samma namn. Projektet startade 2012 då man konstaterade att det fanns stora behov av att tillgodose det sociala innehållet i äldreomsorgen.

Äldrenämnden fick i uppdrag att arbeta för att engagera och inspirera ungdomar för framtida yrken inom äldreomsorgen. Totalt 44 boenden i Stockholms stad ansökte och beviljades medel för att anställa ungdomar i syfte att kunna erbjuda personer på vård- och omsorgsboenden något meningsfullt och trevligt att göra, individuellt eller i grupp även på helger.

Äldrecentrum har på uppdrag av äldreförvaltningen Stockholms stad följt projektet. Syftet var att se om ungdomarna fick den roll på vård- och omsorgsboendet som förväntats. Blev mötet med vård- och omsorgsboendet positivt för ungdomarna och inspirerandes de till att utbilda sig för att kunna arbeta med äldre? Samt, hur upplevde de äldre ungdomsbesöken?

Svaret på frågorna hittar ni i rapporten till höger.

 

Publicerad 2013-10-22
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 22 oktober 2013 - 12:15 © Äldrecentrum

Kontakt

Jenny Österman
Utredare
Tel: 08-690 58 04
jenny.osterman@aldrecentrum.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår