Utnyttja möjligheterna - senaste rapporten av Äldrecentrum

Äldrecentrums senaste rapport studerar Vårdvalet som infördes 1 januari 2008 i Stockholm.  Intentionerna var att förbättra tillgängligheten för patienten och ge möjlighet att välja den vårdgivare som passar honom/henne bäst. Samtidigt skulle vårdvalet underlätta för nya vårdaktörer att etablera sig på marknaden och skapa en större mångfald och konkurrens.

I vårdvalet ska äldre med stora och sammansatta vårdbehov samt kroniskt sjuka patienter prioriteras och rapporten som heter "Utnyttja möjligheterna" belyser hur vårdvalet har påverkat husläkarmottagningarnas organisering av vården kring de mest sjuka äldre som bor i eget boende.

Resultatet i studien visar att att några av de studerade husläkarmottagningarna valt att arbeta i team, dels för att möta förändringarna i ersättningssystemet, dels för att öka tillgängligheten och tryggheten för hemsjukvårdspatienten. Det framkommer också att personalen inom hemsjukvården är missnöjda med hur Vårdval Stockholms ersättningssystem är dimensionerat. De tycker inte att ersättningsmodellen i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till de mest sjuka äldres olika behov och situation.

Rapport nr 2011:5

Publicerad 2011-08-15
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 augusti 2011 - 11:47 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår