Utnämnd till professor i kognitiv neurovetenskap och åldrande

Professon Lars Bäckman, forskningsledare vid Äldrecentrum, har blivit utnämnd till af Jochnick professor i kognitiv neurovetenskap och åldrande.

Professuren är baserad på en donation från af Jochnick stiftelsen och omfattar 50 miljoner kronor som kan disponeras över en 10-årsperiod.

Den forskning som planerats omfattar studier kring:
(a) individuella skillnader i kognitivt åldrande;
(b) strukturella och funktionella faktorer i hjärnan i relation till kognitivt åldrande;
(c) kognitiv och neural plasticitet under vuxenlivet; och
(d) dopaminfunktioner och kognitivt åldrande.

 

Publicerad 2011-03-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 mars 2011 - 13:46 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår