Utbildningssatsning om våld i nära relationer utvärderas

Hösten 2011 startar Länsstyrelsen i Stockholms län ytterligare en utbildning om våld i nära relationer mot äldre kvinnor. Utbildningen vänder sig till chefer, handläggare och utförare inom äldreomsorgen och genomförs i tre steg - Våga se, Våga fråga och Våga agera.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum kommer att utvärdera utbildningen och utvärderingen ska göras av utredare Eva Norman och Ingrid Hjalmarson.

- Utbildningen riktar sig till äldreomsorgspersonal och ger deltagarna kunskap om hur man kan agera vid misstanke om våld i nära relationer berättar Eva Norman.

Några av de områden som behandlas är vad våld mot kvinnor är, vilka lagar och regler som ska skydda kvinnor, hur man kan se tecken på att någon har blivit utsatt för våld samt hur man kan agera.

Den 21 september startar utbildningen som ska pågå hösten ut och kommer att ges i fyra olika omgångar. Totalt kommer Länsstyrelsen att ha utbildat ca 500 personer.

Utvärderingen beräknas vara klar i juni 2012.

Publicerad 2011-06-20
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 juni 2011 - 12:54 © Äldrecentrum

Kontakt

Ingrid Hjalmarson
08-690 58 13

Eva Norman
08-690 58 03

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår