Tvärsnittsunderökning visar hur vårdberoendet förändras

SNAC-Kungsholmen Vårdsystemdel genomför en årlig tvärsnittsundersökning på personer med biståndsbeslut. Målgruppen för undersökningen bor i vård- och omsorgsboende eller i servicehus i hela landet och omfattar ca 600 personer. Undersökningen genomförs i mars varje år för att se hur den äldres vårdberoende förändras över tid. Resultatet redovisas därefter i en rapport där årets data jämförs med föregående år.

- När den äldre flyttat till vård- och omsorgsboende så är det sällan nytt beslut fattas. Däremot förändras den äldres vårdberoende fram till att denne avlider. Därför gör vi en mätning varje år och kan se hur vårdberoendet förändras årligen. Berättar Rose-Marie Hedberg, ansvarig för datainsamlingen.

Publicerad 2010-11-23
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 23 november 2010 - 15:48 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår