Utvärderingar om demenssjuksköterska och TioHundra

Nu har två nya rapporter av Äldrecentrum publicerats. Den första heter "Kan två bli en?"och är en utvärdering av TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Den andra rapporten är en utvärdering av ett projekt vid Tranebergs vårdcentral i Stockholm om demenssjuksköterskans roll inom primärvården.

Rapport nr 2012:1
Kan två bli en?
-TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre
Pär Schön, Lisbeth Hagman, Sven Erik Wånell
I TioHundraprojektet har Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun bildat en gemensam nämnd för beställning av vård och omsorg och ett gemensamt ägt bolag som står för merparten av utförandet. Ett av projektets mål har varit att åstadkomma en mer samordnad och trygg vård och omsorg om äldre med stora och sammansatta behov. En ledstjärna har varit att "ingen ska falla mellan stolarna på sin resa genom vården och omsorgen". I denna rapport beskrivs vad som hänt inom äldrevården och äldreomsorgen i Norrtälje sedan TioHundraprojektet startade år 2006.

 

Rapport nr 2012:3
Demenssjuksköterskans roll inom primärvården
-Utvärdering av ett projekt vid Tranebergs vårdcentral i Stockholm
Lars Sonde
Tidig upptäckt och ett gott stöd till personen med demenssjukdom och dennes anhöriga under hela sjukdomsperioden var målen när funktionen demenssjuksköterska etablerades hos Tranebergs vårdcentral i Bromma. Många förväntningar riktades på denna tjänst. Rapporten redovisar hur de många förväntningarna hanterats inom ramen för knappa resurser, och hur funktionen demenssjuksköterska i primärvården skulle kunna utvecklas.

 

Publicerad 2012-03-02
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 mars 2012 - 11:04 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår