Två nya rapporter om erfarenheter från projekt för våldsutsatta äldre

”Nu har vi fått redskap att hantera våld i nära relationer inom omsorgen om äldre samt funktionsnedsatta.” Det konstaterar personalen inom omsorgen vid Region Gotland. Tack vare projektet FREDA har de utvecklat ny kunskap för att se och hjälpa våldsutsatta personer. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har haft uppdraget att beskriva projektet och dess erfarenheter. De redovisas nu i rapporterna Att arbeta med våld i nära relationer och Tillsammans är vi starka.

Målen för projektet FREDA var att stärka stödet till äldre och personer med funktionsnedsättning som utsatts för våld i nära relation. Projektet drevs mellan åren 2010 till 2013.

Våld är inte bara fysiskt våld utan kan också vara övergrepp, vanvård, försummelse, olika former av kränkningar eller att tvingas ge bort eller bli fråntagen sin ekonomi.

Socialstyrelsens nya föreskrifter om våld i nära relationer (SOFS 2014:4) sätter nya krav på kommuner och hälso- och sjukvård att utveckla arbetet för våldsoffer.

– Region Gotland är en föregångare i arbetet mot våld i nära relationer. Att ta del av deras erfarenheter kan inspirera kommuner och hälso- och sjukvård som ska börja arbeta med området, säger Ingrid Hjalmarson, utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum.

I projektet fick all baspersonal utbildning och en stödstruktur byggdes upp. Särskilda nyckelpersoner utbildades för att ge kollegor stöd. En speciell grupp tillsattes med chefer och experter för att ge stöd och vägledning i komplicerade ärenden. Stödstrukturen finns nu i den ordinarie verksamheten.

– Stödstrukturen är kärnan i projektet. En annan framgångsfaktor är att Region Gotland utgick från baspersonalen och gav dem utbildning och att projektet hade ett starkt stöd i hela socialförvaltningen. Personalens erfarenheter var att de nu upptäcker fler våldsutsatta personer men det finns ännu inte någon statistik över antalet personer som får hjälp. Det finns heller ingen kunskap om hur de som fått hjälp har upplevt den, säger Ingrid Hjalmarson.

Samtalsgrupp
För att stödja äldre (65+) våldsutsatta kvinnor startade Region Gotland en samtalsgrupp. Målet var att deltagarna skulle få mer kunskap om våld och därmed få möjlighet att sätta in våldet i ett sammanhang, byta erfarenheter och se möjligheter till att förändra sin livssituation. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har utvärderat deltagarnas och samtalsledarnas erfarenheter samt beskrivit den metod som använts i rapporten Tillsammans är vi starka. 

– Rapporten visar att äldre våldsutsatta kvinnor också har behov att träffa andra med liknande erfarenheter och prata om sin situation, berättar Eva Norman utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum.

– Att ge stöd till våldsutsatta äldre och personer med funktionsnedsättning är komplext då både de akuta insatserna och det långsiktiga stödet måste skräddarsys utifrån den enskildes behov, situation och förmåga. Det förutsätter god samverkan mellan olika professioner. Det har varit mycket givande att få leda och driva projekt FREDA tillsammans med kompetenta medarbetare från socialförvaltningens olika verksamheter, säger Lisa Lindell, utvecklingsledare, socialförvaltningen, Region Gotland.

Publicerad 2015-05-07
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 maj 2015 - 11:53 © Äldrecentrum

Länk till rapporterna

Länk till rapporten om projektet: Att arbeta med våld i nära relationer (2015:1) 

Länk till rapporten om samtalsgruppen: Tillsammans är vi starka (2015:2) 


Läs mer om arbetet för våldsutsatta inom socialförvaltningen, Region Gotland: http://www.gotland.se/51343 

Kontakt

Ingrid Hjalmarson
utredare
ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se

 

Eva Norman
utredare
eva.norman@aldrecentrum.se 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår