Tillsammans kan vi ge ett bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre är ett nationellt förbättringsarbete för att effektivisera och utveckla verksamheterna i landet på ett systematiskt och evidensbaserat sätt. Detta sker genom att staten erbjuder prestationsersättning för deltagande i två kvalitetsregister, Svenska palliativregistret och Senior alert. För att stötta verksamheterna i Stockholms län hölls den 18 januari en inspirationsdag arrangerat av "Bättre liv för sjuka äldre – team Stockholms län" och SKL.

Syftet med konferensen var att samordna en uppstart för Stockholms stad, ge information om registren, svar på frågor kring dessa, och beskriva hur Team Stockholms län satsar för att ge det bästa tänkbara stödet vid uppstart under våren 2012.

Konferensen blev snabbt fullbokad och på plats i Scandic Sergel Plaza i centrala Stockholm samlades 160 personer från vård och omsorgen i länet. Från SKL kom projektchef Maj Rom och projektledare Ejja Häman Aktell som berättade om vad satsningen "Bättre liv för sjuka äldre" innebär.

- Vi har aldrig gett så bra vård och omsorg till äldre människor som vi gör idag. Nu ska vi tänka nytt och om vi inte mäter det vi gör så kan vi aldrig veta om det är bra eller dåligt eller se eventuella förändringar sa Maj Rom.

Vidare berättade Ejja Häman Aktell och Maj Rom om hur prestationsersättningen går till och hur den fördelas mellan kommun/landsting.

Prestationsersättningen bygger på följande tre saker;
Kvalitetsregister - Sätta tidig diagnos är viktigt och det hjälper kvalitetsregistren till med.Läkemedel till äldre – berör alla, inte bara läkarens om skriver ut läkemedlen. Undvikbar slutenvård och återinläggning 30 dagar

Ledarskapets betydelse
Alla som arbetar med förändringar och förbättringar vet att chefen är en av de största och viktigaste faktorerna för att lyckas. Det kunde även Annette Nilsson från SKL skriva under på. Annette är projektledare för SKL s "Ledningskraft", som är en del av satsningen "Bättre liv för sjuka äldre" och arbetar med att stötta chefer att omsätta den länsövergripande strategiska handlingsplanen till praktisk vardag.

- Det är viktigt är att organisera en arbetsplats för lärandet där samtalet i vardagen handlar om förbättringar. Man behöver skapa en förståelse för varför vi gör saker som vi gör och genom dialogen kan arbetsplatsen se till att skapa förändring.

Många reaktioner kommer när man försöker genomföra en förändring och Anette påpekade vikten av att inte sätta nya etiketter på gamla vanor utan att se vardagsrutinerna med nya ögon för att skapa förbättringar.

Anna Larsson, utvecklingsledare på Stiftelsen Äldrecentrum föreläste om Senior Alert och hur kvalitetsregistret kan bidra till utveckling och förbättring av vården för den äldre.

Vad säger lagen?
Att arbeta med registrering och kvalitetsregister kräver kunskap om integritetsskydd och därför var Patrik Sundström, jurist från SKL inbjuden för att dela med sig av information om hur lagstiftningen ser på frågan.

- Anledningen varför det finns ett regelverk för nationella kvalitetsregister beror på att registret samlar många känsliga uppgifter om människors hälsa på ett ställe. Men regelverket är mer en möjlighet än ett hinder så länge du är informerad om vad det innebär sa Patrik.

Patrik fortsatte att berätta om patientens bestämmande rätt där hon/han har rätt att ångra sig men att det inte finns något krav på samtycke.

Registrering i kvalitetsregister
Efter lunch delades dagens 160 deltagare in i två grupper där den ena gruppen fick ta del av Senior Alert och den andra gruppen fick veta mer om palliativ registret.

Viktoria Loo, Kristina Malmsten och Ingrid Liss gav sina erfarenheter av hur man kan arbeta med Senior alert och på vilket sätt registret kan vara ett stöd i verksamheternas förbättringsarbete.

- Vi är ju flera olika professioner som arbetar med den äldre och här behövs samarbete.

Viktoria tipsade om hur arbetsplatserna kan använda resultattavlor för att använda resultaten som man får ut från systemet på bästa möjliga sätt och ställde samtidigt frågan om vilken liten förändring som deltagna själva kan börja med redan imorgon.

Följande framgångsfaktorer presenterades:

  • Förståelse- varför arbeta förebyggande, varför gör vi detta & för vems skull?
  • Chefer som stöttar och efterfrågar arbetssätt och resultat
  • Mångas delaktighet/ team
  • Tydliga roller, vem som gör vad
  • Det praktiska är ordnar
  • Våga börja även om inte alla rutiner är klara
  • Rutinbeskrivning efter hand
  • Att det blir vardagsrutin
  • Beslut och uthållighet

Länets utvecklingsledare för Svenska palliativregistret, Ingeli Simmross från FoU nu och Britten Askestad på Stiftelsen Äldrecentrum presenterade det svenska palliativregistret.

- Svenska palliativ registret är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar människor i livets slut och ska säkerställa att alla som dör skall kunna känna en trygghet, berättade Britten som tillsammans med Ingeli gick i genom hur registret praktiskt kan användas.

 

 

 

Publicerad 2012-01-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 19 januari 2012 - 11:48 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår