Teknik i välfärdens tjänst?

Kan teknik agera i välfärdens tjänst? Det var huvudfrågan vid Äldrecentrums konferens den 26 april. Konferensen vände sig till politiskt förtroendevalda i kommuner och landstinget i Stockholms län.

Utvecklingen går snabbt kring teknik som ska stödja den äldre till oberoende och öka tryggheten för den äldre och dennes anhöriga. Hjälpmedel är inte längre bara en rullstol eller en rullator. Hjälpmedel kan vara en robot eller en webbkamera, en GPS eller en IPPI.

Regeringen har anslagit stimulansmedel för att påskynda utvecklingen. Hjälpmedelsinstitutet har uppdraget att samordna och utvärdera. Men vem är kunden? Vem ska betala för den nya tekniken – landstinget, kommunen, den äldre själv? Och är all ny teknik av godo? Hur värnar vi om den enskildes integritet? Kan vi undvika att teknik ersätter personal?

Den nya teknikens möjligheter och risker berör var och en som är politiskt förtroendevald och har hand om äldrefrågor i kommun och landsting.

 

 

Publicerad 2012-05-02
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 maj 2012 - 08:53 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår