Svenskt demenscentrum överlämnar rapport om tvångsåtgärder inom demensvården till regeringen

Användningen av tvångs- och skyddsåtgärder inom demensvården måste regleras. Därför behövs en ny lag som säkerställer den enskilde vårdtagarens behov av skydd på ett rättssäkert sätt. Det menar Svenskt demenscentrum i sin rapport "För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården".

Rapporten är överlämnad till äldreminister Maria Larsson och är en redovisning av det regeringsuppdrag som Svenskt demenscentrum fick som handlar om att ta fram ett kunskapsunderlag som belyser balansen mellan nödvändiga skyddsåtgärder, som ett led i en god demensvård, och den enskildes behov av integritet.

Pressmeddelandet och rapporten hittar du i kolumnen till höger

Publicerad 2010-12-07
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 december 2010 - 11:07 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår