Svenskt Demenscentrum lanserar utbildningspaketet Nollvision

Utbildningspaketet heter Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar. 

Utbildningen är resultatet av ett uppdrag från socialdepartementet. Det har handlat om att lyfta fram god omvårdnad som kan göra att användningen av tvingande och begränsande åtgärder minskar.

– Utbildningspaketet ska ge vårdpersonal och anhöriga kunskap och verktyg för att kunna förebygga och hantera svåra situationer, sådana situationer då tvångs- och begränsningsåtgärder ofta uppfattas vara de enda möjliga lösningarna, säger Lars Sonde som varit projektledare för detta uppdrag. Lars Sonde är också utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Idag finns inget lagstöd för att använda tvång och begränsningar i demensvården, även om syftet är att skydda personen. Att de ändå förekommer på många håll är väl känt.

– Men vi vet också att det finns många demensboenden som inte har några problem med olåsta dörrar. Här finns inte tvång och begränsningar med som ett omvårdnadsalternativ. Det visar att det är möjligt att använda förhållningssätt och arbetsmetoder som kan förebygga och hantera svåra situationer, säger Lars Sonde.

Att förmedla denna kunskap – eller detta ”tänk”, som Lars Sonde säger – är alltså huvudsyftet med nollvisionens utbildningspaket.

– Grunden är en personcentrerad omsorg där kännedomen om personens levnadsberättelse gör att var och en kan bemötas utifrån sina intressen, förutsättningar och behov, säger Lars Sonde.

Utbildningspaketet vänder sig både till yrkesverksamma inom vård och omsorg och anhöriga. När det är klart kommer det att innehålla handbok, anhörigskrift, webbutbildning, mobilappar och en introduktionsfilm för chefer och arbetsledare.

Läs mer om utbildningspaketet på Svenskt Demenscentrums hemsida.

Publicerad 2015-04-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 april 2015 - 10:45 © Äldrecentrum

Läs mer

Länk till utbildningspaketet

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår