Svenskt Demenscentrum får i uppdrag att utveckla utbildningsmaterial

Svenskt demenscentrum (som Äldrecentrum är huvudman för) får medel för att utveckla utbildningsmaterial för olika målgrupper inom demensvården. Pengarna är en del av de 3,75 miljarder kronor som regeringen satsat för att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre.

Satsningen ska pågå fram till 2014 och målet är att få hemsjukvård, äldreomsorg, vårdcentral och sjukhusvård att samverka bättre kring de äldre samt att mer effektivt använda resurserna så att vården och omsorgen i högre grad utgår från patienternas behov.

Samordnare för satsningen är Eva Nilsson Bågenholm som under 2011 har genomfört en probleminventering där underlag samlats in från möten och intervjuer med beslutsfattare, intressentgrupper och utförare inom vård och omsorgssektorn. Evas arbete kommer att utgöra underlaget för att ge en övergripande bild av pågående regeringsinitierade projekt och arbeten.

Eva ska under 2011 dela ut 150 miljoner kronor för åtgärder för en sammanhållen vård och omsorg om äldre och i den summan ingår pengarna för demenscentrums att utveckla utbildningsmaterial för olika målgrupper inom demensvården.  

Publicerad 2011-07-12
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 juli 2011 - 08:43 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår