Sven Erik Wånell berättar om sköra länkar i vårdkedjan

Sven Erik Wånell, direktör på stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum berättar om rapporten "Sköra länkar i vårdkedjan" som han har skrivit tillsammans med Inger Weurlander.

Rapporten är en studie om gränsytor i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Äldre med stora och sammansatta behov ska ha en trygg och sammanhållen vård och omsorg, om det är alla överens. Ändå visar studie efter studie att det inte förhåller sig så. Revisionen i landstinget, Stockholms stad och Täby kommun har därför tagit initiativ till en ny granskning som koncentreras till gränssnitten mellan landstingets respektive kommunernas ansvarsområden.

Den övergripande revisionsfrågan för studien är hur vården och omsorgen av äldre med sammansatta vårdbehov fungerar i gränssnitten mellan vård- och omsorgsgivare

Publicerad 2011-06-22
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 22 juni 2011 - 11:38 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår