Studiebesök från Sydkorea

Hur fungerar svensk vård och omsorg för de äldre?
Det var en av frågorna som Kim Ki Hyang, forskare från Korea Health Industry development Institute ställde i samband med ett studiebesök på Äldrecentrum.

 Kim ki Hyang, Mårten Lagergren, Gunilla NorbergSydkorea står inför en omfattande demografisk förändring. Födelsetalen är låga och den äldre befolkningen över 65 år kommer att öka kraftigt under de kommande decennierna.  För att möta den äldre befolkningens behov har Kim Ki Hyang valt att forska om äldre och hjälpmedel.  För att få en större känedom om länders olika omsorgssystem valde hon att förlägga ett studiebesök på Äldrecentrum.

-Jag vill höra hur Äldrecentrum arbetar för att få en bättreinblick i hur det svenska systemet kring omsorgspolitiken fungerar. Välfärden ser annorlunda ut här jämfört med i Sydkorea. i Sydkorea är vården privatiniktad.

Äldrecentrums forskare Mårten Lagergren delgav vilka utmaningar Sverige står inför i samband med det demografiska läget Sverige.

Gunilla Nordberg, från Svenskt demenscentrum, redogjorde för hur stiftelsen arbetar för att föra ut kunskap om demenssjukdomar. 

Publicerad 2014-06-26
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 26 juni 2014 - 15:04 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår