Stort europeiskt intresse för Äldrecentrums TDAR projekt

Äldrecentrums projekt ArbetSam, som verkade för att stärka arbetsplatser och personal inom äldreomsorgen i sin lärande- och språkutveckling, har nu tagit steget ut i Europa genom TDAR (Transfer and Development of ArbetSam Results). TDARs projektledare Kerstin Sjösvärd, Äldrecentrums utvecklingschef Bengt Larsson och Marie Söderström, verksamhetsutvecklare i Lidingö stad, deltog i slutet av mars i projektgruppens möte i Jena i Tyskland.


I anknytning till mötet hade den tyska samverkansparten interculture arrangerat en konferens. Konferensen gick under temat " Mångfald och kompetens inom vårdsektorn" och berörde problematiken kring Europas snabbt växande äldre befolkning och bristen på vård- och omsorgspersonal. För att klara utmaningarna har man i Tyskland prövat att rekrytera utländsk arbetskraft, och några erfarenheter från detta redovisades under konferensen. Projekten Arbetsam och TDAR presenterades också för konferensen.

- ArbetSams koncept med språkombud och reflektionsledare som kopplas till verksamhetsutveckling väckte ett stort intresse bland deltagarna, säger Kerstin Sjösvärd efter sin medverkan i konferensen.

I Tyskland har man rekryterat vårdpersonal från Kina och Spanien och ett av föredragen under konferensen handlade om hur viktigt det är att förstå varandras kulturella uttryck.

- De erfarenheter från arbetsplatslärande och språkutveckling som vi gjorde i ArbetSam är väldigt uppskattade i Europa. TDARs fem europeiska samarbetspartners är nu inne i en kartläggningsfas där de olika ländernas förutsättningar vad gäller vård och omsorg andraspråksinlärning och vuxenutbildning jämförs. Därefter kommer ArbetSams koncept att presenteras för aktörer i respektive land. Och det känns verkligen som att projektet är igång och alla parter är taggade säger Kerstin.

Konferensen besöktes av ett 60- tal deltagare från hela Tyskland och arrangerades av en av TDARs samarbetspartners, Interculture, som är en länk mellan forskning och praktik inom interkulturella frågor vid Jenas universitet.

Publicerad 2014-04-02
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 april 2014 - 16:01 © Äldrecentrum

Kontakt

Kerstin Sjösvärd, Projekt ledare
kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se
Tel: 08-690 58 82 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår